Strona Główna


  

         Honorowym Dawcą Krwi zostaje każdy, kto chociaż raz oddał honorowo krew. Otrzymuje wówczas tytuł i legitymację „Honorowego Dawcy Krwi”. Wydaje ją odpowiednia jednostka publicznej służby krwi. To jednak tylko formalne określenie. Jego prawdziwy sens jest dużo głębszy.                                                                 

         Krwiodawca to człowiek o większej niż przeciętna wrażliwości na sprawy ludzkie, skłonny do bezinteresownego działania na rzecz nawet nieznanego chorego czy ofiary wypadku.                                                                                                         

         Honorowy dawca krwi to także pewna postawa życiowa, wynikająca z dużego zrozumienia dla potrzeby leczenia krwią lub ratowania życia ludzkiego przez podanie niezastąpionego leku, jakim jest krew. To altruista, stawiający sobie za cel pomaganie innym, być może również swoim bliskim, kolegom przyjaciołom – czasem, jak wykazują liczne przypadki, także sobie samemu.                                                            

         Honorowy dawca krwi to człowiek, taki jak Ty, kiedy podejmie decyzję o podzieleniu się cząstką siebie z innymi.                                   

         Oddawaniu krwi często towarzyszy odczucie, że ten cenny dar uratuje komuś życie. Czując przepływ kolejnych mililitrów tego życiodajnego płynu z Twojej żyły do specjalnego worka możesz mieć świadomość, że dzięki Tobie ktoś inny zyskuje szansę na wiele pięknych chwil, przeżyć, doznań. Być może zyskuje szansę bezinteresownego zrobienia czegoś dla innych ludzi. Najczęściej nie wiesz kim jest osoba, która otrzyma Twoją krew. Możesz być jednak pewien, że jest czyjąś matką, babcią lub siostrą, czyimś ojcem, dziadkiem lub bratem, czyjąś przyjaciółką lub przyjacielem. Jest dokładnie tak, jak z każdym krwiodawcą, który nie zna ani Ciebie, ani Twoich bliskich, a przecież każdy z nas może stać się biorcą.

SEDNO TKWI W KROPLI KRWI