Struktura


PREZES DAWID BULIŃSKI
796-725-297
WICEPREZES MAREK KRUSZYNA
501-436-937
SEKRETARZ RING GRZEGORZ 510-393-501
SKARBNIK BARBARA PALIWODA
793-345-665
CZŁONKOWIE

WOJTEK  DALECKI
EDMUND BRĄŻKIEWICZ

691-986-477
665-405-040

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY  
CZŁONEK EDWARD LUBAS
CZŁONEK ANDRZEJ RAKOWSKI