Protokoły


       

23 styczeń 2016r.

Klub Honorowych Dawców Krwi

przy U.G. Zławieś Wielka

                                                               UCHWAŁA 2/2016/HDK

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej mają bezwzględne pierwszeństwo do uczestniczenia we wszystkich akcjach i imprezach organizowanych przez klub, oraz tych w których klub bierze oficjalnie udział.

Pierwszeństwo w oficjalnych zadaniach klubu mają członkowie którzy opłacają regularnie składkę członkowską oraz:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Honorowi Dawcy Krwi którzy czynnie uczestniczą w realizacji zadań klubu
  • Honorowi Dawcy Krwi
  • Sympatycy Klubu Honorowych Dawców Krwi przy U.G. W Złejwsi Wielkiej

Zarząd Klubu HDK

 

 

 

Zławieś Wielka 12.01.2016

Klub Honorowych Dawców Krwi

przy U.G. Zławieś Wielka

                                                                    UCHWAŁA 1/2016/HDK

Zarząd Klubu HDK przy U.G. Zławieś Wielka w dniu 7 stycznia 2016 roku podjął uchwałę o dofinansowaniu drużyn reprezentujących Klub HDK podczas mistrzostw, turniejów i rajdów organizowanych na terenie całego kraju.

1. Klub HDK dofinansowuje Drużynę w 50% wpisowego.

2. Drużyna składa się z trzech osób (chyba że organizator ustala o zwiększonej liczbie osób maksymalnie do pięciu ).

3. Dofinansowywana jest tylko jedna drużyna z Klubu HDK.

4. Drużyna składa się z krwiodawców należących do Klubu HDK przy U.G. Zławieś Wielka

5. Członek drużyny to dawca krwi, który honorowo oddał minimum trzy litry krwi.

6. W przypadku braku składu drużyny spowodowanego nie spełnieniem powyższych kryteriów Zarząd Klubu HDK może zmienić kryteria na dany wyjazd.

7. Klub HDK nie pokrywa kosztów podróży.

Zarząd Klubu

 

 

 

                                                                                                        Zławieś Wielka 12.03.2015

Klub Honorowych Dawców Krwi

przy U.G. Zławieś Wielka

                                                                       UCHWAŁA 1/2015/HDK

Zarząd Klubu HDK przy U.G. Zławieś Wielka w dniu 12 marca 2015 roku podjął jednomyślną uchwałę o jednorazowej pomocy materialnej dla Kol. Haliny Wojciechowskiej.

Pomoc polega na dofinansowaniu do lekarstw niezbędnych do życia, oraz zakupie środków higieny osobistej.

Koszt dofinansowania wynosi 350 zł.

Pieniądze pobrane z puli, ze sprzedaży czekolad podczas zabawy Karnawałowej.

 

Zarząd Klubu

 

 

 

 

 

 

                                                                              Zławieś Wielka 12.03.2015

Klub Honorowych Dawców Krwi

przy U.G. Zławieś Wielka

                                                 UCHWAŁA 2/2015/HDK

Zarząd Klubu HDK przy U.G. Zławieś Wielka w dniu 12 marca 2015 roku podjął uchwałę o dofinansowaniu drużyn reprezentujących Klub HDK podczas mistrzostw, turniejów i rajdów organizowanych na terenie całego kraju.

1. Klub HDK dofinansowuje Drużynę w 100% wpisowego.

2. Drużyna składa się z trzech osób (chyba że organizator ustala o zwiększonej liczbie osób maksymalnie do pięciu ).

3. Dofinansowywana jest tylko jedna drużyna z Klubu HDK.

4. Drużyna składa się z krwiodawców należących do Klubu HDK przy U.G. Zławieś Wielka

5. Członek drużyny to dawca krwi, który honorowo oddał minimum trzy litry krwi.

6. W przypadku braku składu drużyny spowodowanego nie spełnieniem powyższych kryteriów Zarząd Klubu HDK może zmienić kryteria na dany wyjazd.

7. Klub HDK nie pokrywa kosztów podróży.

Zarząd Klubu