Kontakt


Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka
87-134 Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, woj. kujawsko-pomorskie
e-mail: klubhdkzlawies@interia.pl

Prezes – Zbigniew Szymański            tel. 604133125

e-mail: szymanskizbigniew@poczta.onet.pl

Vice Prezes - Patrycja Waldon            tel. 519057593

e-mail: patipn@op.pl

Sekretarz - Grzegorz Ring                    tel. 510393501   

e-mail: ringgrzegorz@wp.pl

Skarbnik – Tomasz Sokołowski          tel. 783236509

e-mail: tomsok80@gmail.com

Członek - Sławomir Dalecki               tel. 605125316

e-mail: slawekdale@wp.pl


Wyświetl większą mapę