Kontakt


Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka
87-134 Zławieś Wielka,ul. Słoneczna 28, woj. kujawsko-pomorskie
e-mail: klubhdkzlawies@interia.pl

Prezes – Dawid Buliński            tel. 796-725-297

e-mail: dawidbulinski1810@gmail.com

Vice Prezes - Marek Kruszyna            tel. 501-436-937

Sekretarz - Grzegorz Ring                    tel. 510-393-501

Skarbnik – Barbara Paliwoda         tel. 793-345-665

Członek - Wojtek Dalecki               tel.691-986-477

Członek- Edmund Brążkiewicz    tel. 665-405-040