AKCJA ODDAWANIA KRWI I REJESTRACJA POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU I KOMÓREK MACIERZYSTYCH


W dniu 7 grudnia przy Kościele  pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej zorganizowaliśmy kolejną akcję oddawania krwi w ambulansie RCKiK z Bydgoszczy, równolegle z rejestracją potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Zanotowaliśmy swoisty rekord.  40krwiodawców oddało w sumie 18 litrów krwi. Jednocześnie 11 osób zadeklarowało chęć figurowania na liście grupy DKMS. Warto zaznaczyć, że od początku roku liczba ta wynosi  300 osób. Wszystkim zaangażowanym w obie te akcje jak i dawcom serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

 

Komentarze są zamknięte.