SPOTKANIE Z OKAZJI DNI HDK


 

W dniach 22 – 26 listopada przypadają Dni Honorowego Krwiodawstwa. Na uroczystym spotkaniu zostały nadane odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Odznaka brązowa ZHDK: Katarzyna STENCEL, Karolina SZYMAŃSKA, Barbara LEWICKA, Andrzej SZYDLIK, Mirosław KURKOWSKI, Grzegorz MAJEWSKI. Odznaka srebrna ZHDK: Fabian WIŚNIEWSKI, Henryk EICHSTADT. Odznaka złota ZHDK: Małgorzata LIPOWSKA, Leszek LIGMAN, Bogdan KOŚCIELSKI.

Za szczególne zaangażowanie i pracę na rzecz klubu zostały wyróżnione następujące osoby:

Dwie wolontariuszki Karolina KATULSKA i Dominika KATULSKA oraz krwiodawcy: Dorota KATULSKA, Elżbieta KRAK, Anna KURZEJA, Daria KACZANOWICZ, Agnieszka DRZEWIECKA, JOANNA Sokołowska, Katarzyna KOWALSKA, Dorota SZYMAŃSKA, Barbara PALIWODA, Marek PALIWODA, Andrzej RAKOWSKI, Andrzej MAJCHRZAK, Edmund BRĄŻKIEWICZ, Tomasz SOKOŁOWSKI, Jarosław KACZANOWICZ, Dawid BULIŃSKI, Sławomir DALECKI, Piotr WALDON, Edward LUBAS, Mirosław HOFFMAN, Robert MARECZKO, Zbigniew SZYMAŃSKI, Marek KRUSZYNA.                                                                                                                                                                        Ponadto troje naszych krwiodawców zostało wyróżnionych przez Polski Czerwony Krzyż odznaczeniem Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Są to: Halina WOJCIECHOWSKA ,  Edward LUBAS, Marek PALIWODA.

Po części oficjalnej bawiliśmy się przy dobrej muzyce i suto zastawionym stole.             Wszystkich chętnych zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego klubu. Siedziba klubu znajduje się w budynku GOPS w Złejwsi Wielkiej. Można przyjść w każdy czwartek w godz. 18.30 do 21.

Komentarze są zamknięte.