XXIII MP HDK PCK W SZACHACH


Komunikat
XXIII MISTRZOSTWA POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK W SZACHACH
ŁYSOMICE – 2019
CEL IMPREZY:
– popularyzacja honorowego krwiodawstwa,
– wyłonienie indywidualnego i drużynowego Mistrza Polski HDK w szachach na 2019 r.,
– inicjowanie czynnego wypoczynku honorowych dawców krwi,
– nawiązywanie kontaktów i więzi koleżeńskich pomiędzy honorowymi dawcami krwi,
– popularyzacja rozrywek umysłowych wśród rzeszy krwiodawców z całej Polski.
ORGANIZATORZY:
Urząd gminy Łysomice i Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Ostaszewie.
TERMIN I MIEJSCE:
22 – 24 marzec 2019 Hotelu Rubbens & Monet ul. Toruńska 10 A w Łysomicach.
22.03.2019 (piątek) – przyjazd i potwierdzenie udziału, odprawa techniczna godz. 19:30
23.03.2019 (sobota) – otwarcie zawodów godz. 9:00 I runda godz. 9:30
24.03.2019 (niedziela) – 9:00 – 12:00 rundy – zakończenie zawodów.
Plan Imprezy
-22.03 Piątek: Kolacja 18:30
-23.03 Sobota: Śniadanie 8:00
Obiad 13:30
Kolacja 19:00
-24.03 Niedziela: Śniadanie 8:00
Obiad 13:00
Organizator zastrzega prawo do zmiany godzin posiłków ze względów technicznych.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rozgrywkach może uczestniczyć każdy honorowy dawca krwi, który oddał honorowo minimum 3 litry krwi (posiadanie podczas imprezy i okazanie sędziemu zawodów przy potwierdzeniu udziału w imprezie w dniu 22 marca legitymacji honorowego dawcy krwi jest obowiązkowe) zrzeszony w klubie lub reprezentujący Okręgową Radę Krwiodawstwa lub też nie zrzeszony w żadnym klubie.
W skład drużyny mogą wejść trzej reprezentanci klubu HDK lub trzej reprezentanci Okręgowej Rady Krwiodawstwa (każdy klub może wystawić tylko jedną reprezentację składającą się z trzech zawodników podając skład przed zawodami, a pozostali krwiodawcy chcący grać są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie – wyjątkiem jest gospodarz mistrzostw, który ma prawo wystawić dwie reprezentacje).
Ilość miejsc jest ograniczona możliwościami noclegowymi organizatora (decyduje kolejność wpływu wpisowego na konto podane przez organizatora).
ZAKWATEROWANIE:
Hotelu Rubbens & Monet ul. Toruńska 10 A w Łysomicach.
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim opartym na rankingu (kojarzenie komputerowe) na dystansie 11 rund, tempem 15+3 dla zawodnika na całą partię. Punktacja pomocnicza zostanie podana na odprawie technicznej. Drużyny startujące mogą się składać wyłącznie z 3 zawodników danego Klubu, Rady Rejonowej lub Okręgowej Honorowego Krwiodawstwa PCK.
FINANSOWANIE:
Wpisowe do imprezy wynosi 150 zł. od zawodnika indywidualnego, a przy zgłoszeniu trzyosobowej drużyny wynosi 450 zł. Od jednej ekipy (osoby towarzyszące w rozgrywkach są traktowane jako uczestnicy imprezy i muszą opłacić wpisowe).
Wpisowe do turnieju jest płatne na konto:
Nr konta do wpłat Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmży ul. Sikorskiego 33, 87-140 Chełmża nr konta 19 1160 2202 0000 0002 4987 5275. Z dopiskiem „Szachy Łysomice” Wpisowe należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie: 28.02.2019 roku.
W ramach wpisowego organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uczestników od kolacji w dniu 22 marca 2019 do obiadu w dniu 24 marca 2019.
ZGŁOSZENIA:
– telefoniczne lub mail
1. Czesław Karasiewicz tel. 669 757 646 czeka@op.pl
2. Alicja Jabłońska tel. 602 781 417 tel./fax 56 675 25 37 (OR PCK w Chełmży)
NAGRODY:
– puchary i medale dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej,
– dla każdego uczestnika pamiątkowe dyplomy i upominki,
– organizator przewiduje ufundowanie nagród rzeczowych dla najlepszych w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w zależności od sponsorów.
USTALENIA KOŃCOWE:
– organizator nie ubezpiecza uczestników (obowiązek ten spoczywa na uczestnikach imprezy),
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników,
– podczas imprezy obowiązuje: REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK W SZACHACH wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej mistrzostw: www.szachyhdk.prv.pl
– w turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz zapisy Kodeksu Szachowego 2002 z późniejszymi zmianami
– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora mistrzostw
– więcej informacji na temat imprezy udzielają: organizatorzy telefony j/w
Miłego wypoczynku oraz wielu wrażeń życzą organizatorzy.

Komentarze są zamknięte.